Хаягдал хуванцар пиролизийн үйлдвэр

  • Waste Plastic Pyrolysis Plant

    Хаягдал хуванцар пиролизийн үйлдвэр

    Хаягдал хуванцар материалын нөөцийг ашиглахад ашигладаг. Хаягдал хуванцар бүтээгдэхүүний найрлага дахь өндөр молекулын полимерүүдийг сайтар задалснаар тэд жижиг молекул буюу мономерын төлөв байдалд орж түлшний тос, хатуу түлш гаргаж авдаг. Аюулгүй байдал, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, тасралтгүй тогтвортой ажиллуулах үүднээс хуванцар материалыг дахин боловсруулах, хор хөнөөлгүй болгох, багасгах. Тус компанийн хаягдал хуванцар пиролизийн үйлдвэрлэлийн шугамд тусгай нийлмэл катализатор болон тусгай нийлмэл цайруулах бодис ашиглаж, PVC хагарлаас үүссэн устөрөгчийн хлорид зэрэг хүчиллэг хийг цаг тухайд нь зайлуулж, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацааг уртасгадаг.