Тослогны пиролизийн үйлдвэр

  • Oilsludge Pyrolysis Plant

    Тослогны пиролизийн үйлдвэр

    Энэ нь хөрсийг нөхөн сэргээх зорилгоор лагийг багасгах, хоргүйжүүлэх, нөөцийг ашиглахад ашигладаг. Лагийн ус, органик бодисыг хөрснөөс ялгаж авснаар хагарлын дараа хатуу бүтээгдэхүүн дэх эрдэс тосны агууламж 0 05% -иас бага байна. Аюулгүй байдал, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, тасралтгүй, тогтвортой ажиллуулах үүднээс лагийг бууруулах, хор хөнөөлгүй цэвэрлэгээ, нөөцийг ашиглах.