Нэрэх төхөөрөмж

  • Distillation Equipment

    Нэрэх төхөөрөмж

    Хаягдал хуванцар болон хаягдал дугуйны үйлдвэрлэсэн пиролизийн тосыг дахин нэрж гаргадаг. Техникийн үндсэн индекс нь 0 # эсвэл -10 # дизелийн тосны стандартад хүрч болох бөгөөд сүүлчийн оронд ашиглаж болно. Түүхий нефтьтэй харьцуулахад үнийг 230 доллараар / тонноор нэмж болно.