Шатаагч

  • burner

    шарагч

    Бойлерийн зуух нь бойлерийн зуухыг хэлнэ, зуухны шатаах түлш ба хийн бойлер нь хамгийн чухал туслах тоног төхөөрөмж бөгөөд зуухны шатаагчийг голчлон түлш шатаагч ба хийн шатаагч, хос түлш шатаагч гэж хуваадаг бөгөөд үүнд түлш шатаагчийг хөнгөн тос шатаагч гэж хувааж болно. хүнд тос шатаагч, хөнгөн тос нь ихэвчлэн дизель түлшийг хэлнэ, хүнд тос нь бусад хүнд тосны дараа газрын тос ялган авах бензин, дизель тосыг хэлнэ; Хийн шатаагчийг байгалийн хийн шатаагч, хотын хийн шатаагч, LPG шатаагч ба био шатаагч гэж хувааж болно.